Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Walt Disney Studios Motion Pictures
Walt Disney Studios Motion Pictures
Hoa Kì
16/10/1923
Các bộ phim đã tham gia (5)
Dữ liệu từ tháng 03/ 2018
2020
Sản xuất
66.8 triệu USD
-
Phát hành
3.53 triệu USD