Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phát hành Tháng 12, 2020
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5 phim phát hành
11.02 triệu USD
5
6
7
8
9
10
11
6 phim phát hành
313.83 triệu USD
12
13
14
15
16
17
18
3 phim phát hành
165.26 triệu USD
19
20
21
22
23
1 phim phát hành
-
24
25
3 phim phát hành
35.96 triệu USD
26
27
28
29
30
2 phim phát hành
14.66 triệu USD
31
TỔNG: 20 phim, 540.73 triệu USD