Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Phát hành năm 2020
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
15 phim
13 phim
12 phim
5 phim
7 phim
6 phim
9 phim
7 phim
22 phim
22 phim
23 phim
16 phim
1.1 tỷ USD
837.25 triệu USD
145.4 triệu USD
427.47 nghìn USD
123.99 triệu USD
11.2 triệu USD
56.13 triệu USD
357.99 triệu USD
111.21 triệu USD
39.76 triệu USD
209.88 triệu USD
574.96 triệu USD
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 157 phim, 3.57 tỷ USD