Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Phát hành năm 2021
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
14 phim
22 phim
13 phim
11 phim
5 phim
3 phim
3 phim
2 phim
1 phim
3 phim
2 phim
2 phim
44.83 triệu USD
14.97 triệu USD
765.54 nghìn USD
3.64 nghìn USD
4.81 triệu USD
-
-
-
-
-
-
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 81 phim, 65.38 triệu USD