Đăng nhập để gửi tin bài, tạo danh sách phim và đánh giá...!
Đang chiếu tại rạp
Dự kiến phát hành (17)
Tháng 01, 2021
1.
Rumble (2021)
Quái thú so chiêu
29/01
-

Tháng 02, 2021
2.
3.
4.
5.
Assassin in Red (2021)
Ám Sát Tiểu Thuyết Gia
12/02
-

Tháng 03, 2021
6.
Ghostbusters: Afterlife (2021)
Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp
05/03
-
7.

Tháng 04, 2021
8.
9.

Tháng 05, 2021
10.
11.
12.

Tháng 06, 2021
13.

Tháng 07, 2021
14.
Minions 2: The Rise of Gru (2021)
Minions 2: Sự Trỗi Dậy của Gru
02/07
-
15.
Jungle Cruise (2020)
Thám Hiểm Rừng Xanh
30/07
2.02 nghìn USD

Tháng 11, 2021
16.

Tháng 12, 2021
17.
Tháng 1
SL: 1 tác phẩm
DT: -
Tháng 2
SL: 4 tác phẩm
DT: -
Tháng 3
SL: 2 tác phẩm
DT: -
Tháng 4
SL: 2 tác phẩm
DT: -
Tháng 5
SL: 3 tác phẩm
DT: -
Tháng 6
SL: 1 tác phẩm
DT: -
Tháng 7
SL: 2 tác phẩm
DT: 2.02 nghìn USD
Tháng 8
SL: Chưa có số liệu tác phẩm
DT: Chưa có số liệu
Tháng 9
SL: Chưa có số liệu tác phẩm
DT: Chưa có số liệu
Tháng 10
SL: Chưa có số liệu tác phẩm
DT: Chưa có số liệu
Tháng 11
SL: 1 tác phẩm
DT: -
Tháng 12
SL: 1 tác phẩm
DT: -

Trong năm 2021, Cinematone ghi nhận phòng vé Việt Nam và Bắc Mỹ phát hành 17 tác phẩm điện ảnh, doanh thu theo đó ước tính đạt 2.02 nghìn USD.
Điện ảnh Việt Nam phát hành 3 tác phẩm, doanh thu theo đó ước tính đạt -.