Rừng Thế Mạng (2021)


 • Đạo diễn
  Trần Hữu Tấn


 • Xếp hạng:
  C16
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Hình ảnh


 • Rừng Thế Mạng (2021)
 • Rừng Thế Mạng (2021)
Đóng

Diễn viên


  • Trần Phong
  • Huỳnh Thanh Trực
  • Thùy Anh
  • Lê Quang Vinh
  • Thùy Dương
  • Nguyễn Phước Lộc

Sản xuất


  • Production Q
   Sản xuất
  • Galaxy M E
   Sản xuất
  • Pixel Garden
   Sản xuất

Dòng thời gian

Tóm tắt các mốc sự kiện chính

 • 2020-10-16

  Dự kiến phát hành (đã hoãn lại)

 • 2020-12-16

  Bộ phim đổi tên từ Tà Năng Phan Dũng thành Rừng Thế Mạng, ấn định ngày khởi chiếu mới

 • 2021-04-16

  Dự kiến phát hành (đã hoãn lại)

PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI