Tìm kiếm
Danh sách diễn viên và đội ngũ sản xuất của

Close (2022)

Đạo diễn & Kịch bản
Lukas Dhont
Đạo diễn/ Kịch bản
Angelo Tijssens
Kịch bản
Danh sách diễn viên
Eden Dambrine
Léo
Gustav De Waele
Rémi
Émilie Dequenne
Sophie
Léa Drucker
Nathalie
Léon Bataille
Baptiste
Kevin Janssens
Peter
Igor van Dessel
Charlie
Marc Weiss
Yves
Elodie Barthels
Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ