Diễn viên
Rima Thanh Vy
Hằng
Đinh Y Nhung
Bà Diệu
Hồng
Anh Thư
Mười
Khôi Trần
Lê Chánh
Tôn Kinh Lâm
Kiệt
Nguyên
Phi Điểu
Bà Tư
Bảo Thy
Diệu (12 tuổi)
Anh Thy
Nhi (12 tuổi)
Trịnh Kim Chi
Má Trinh
Trương Huỳnh Như
Thanh
Petey Nguyễn
Hoàng Long
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...