CJ Entertainment

CJ Entertainment

Quốc gia: Hàn Quốc
Thành lập: 05 Tháng 12, 1995
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
10/02/2024 -
Năm 2023
29/12/2023 -
15/12/2023 -
08/12/2023 -
24/11/2023 601.66 nghìn USD
5
13/10/2023 204.69 nghìn USD
6
06/10/2023 98.3 nghìn USD
5.2
29/09/2023 10.32 triệu USD
7.9
01/09/2023 98.15 nghìn USD
4.6
30/08/2023 426.39 nghìn USD
25/08/2023 1.74 triệu USD
5.3
28/04/2023 11.53 triệu USD
6.8
31/03/2023 429.15 nghìn USD
4.3
22/01/2023 5.07 triệu USD
5.8
Năm 2022
02/12/2022 169.03 nghìn USD
6.5
07/10/2022 -
5.3
30/09/2022 472.08 nghìn USD
5.7
23/09/2022 20.22 nghìn USD
3.8
26/08/2022 197.48 nghìn USD
5.3
05/08/2022 11.62 triệu USD
5
15/07/2022 20.55 triệu USD
7.5
24/06/2022 -
24/06/2022 10.85 triệu USD
6.3
13/05/2022 41.43 nghìn USD
4.5
29/04/2022 15.34 nghìn USD
5.5
29/04/2022 2.96 triệu USD
6.4
08/04/2022 911.28 nghìn USD
5.8
25/03/2022 317.47 nghìn USD
6.7
18/03/2022 1.74 triệu USD
4.6
11/02/2022 2.57 triệu USD
5.4
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...