CJ HK Entertainment

CJ HK Entertainment

Quốc gia: Việt Nam
Thành lập: 24 Tháng 08, 2017
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
31/05/2024 -
Năm 2023
01/09/2023 7.69 triệu USD
5.7
31/03/2023 429.15 nghìn USD
4.3
22/01/2023 19.52 triệu USD
5.8
Năm 2022
29/04/2022 2.96 triệu USD
6.4
08/04/2022 911.28 nghìn USD
5.8
11/02/2022 3.61 triệu USD
4.8
Năm 2021
30/04/2021 941.68 nghìn USD
4.7
02/04/2021 149.09 nghìn USD
3.6
Năm 2020
25/09/2020 2.52 triệu USD
7.4
Năm 2019
15/11/2019 509.17 nghìn USD
3
30/08/2019 1.03 triệu USD
6
22/02/2019 1.27 triệu USD
5.3
05/02/2019 2.96 triệu USD
5.5
Năm 2018
05/10/2018 400.57 nghìn USD
6.7
24/08/2018 3.77 triệu USD
6.8
Sớm thông báo
- -
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...