Columbia Pictures

Columbia Pictures

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 10 Tháng 01, 1924
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
08/11/2024 -
30/08/2024 -
16/02/2024 -
Năm 2023
22/09/2023 17.52 triệu USD
01/09/2023 185.77 triệu USD
5.7
10/03/2023 56.07 triệu USD
4.8
Năm 2022
24/06/2022 -
18/02/2022 398.78 triệu USD
5.2
28/01/2022 6.23 triệu USD
14/01/2022 -
4.8
07/01/2022 196.77 triệu USD
7
Năm 2021
17/12/2021 1.91 tỷ USD
8.1
03/09/2021 -
4.5
06/08/2021 -
6
16/07/2021 38.69 triệu USD
5.9
Năm 2020
30/10/2020 1.42 triệu USD
13/03/2020 37.3 triệu USD
4.3
14/02/2020 34.17 triệu USD
07/02/2020 164.72 triệu USD
7.5
17/01/2020 426.51 triệu USD
6
Năm 2019
13/12/2019 800.06 triệu USD
6.8
15/11/2019 30.75 triệu USD
5.3
25/10/2019 103.56 triệu USD
5
23/08/2019 147.79 triệu USD
7
05/07/2019 1.13 tỷ USD
6.8
14/06/2019 253.89 triệu USD
6.5
Năm 2018
14/12/2018 356.78 triệu USD
8
09/11/2018 35.16 triệu USD
7
12/10/2018 856.09 triệu USD
6.3
06/07/2018 75.89 triệu USD
6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...