Marvel Studios

Marvel Studios

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 07 Tháng 12, 1992
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2027
07/05/2027 -
Năm 2026
01/05/2026 -
Năm 2025
07/11/2025 -
25/07/2025 -
02/05/2025 -
14/02/2025 -
Năm 2024
13/12/2024 -
25/10/2024 -
26/07/2024 -
14/02/2024 97.73 triệu USD
6.5
Năm 2023
10/11/2023 200.01 triệu USD
6.2
02/06/2023 682.45 triệu USD
8.9
16/05/2023 -
05/05/2023 845.09 triệu USD
5.7
17/02/2023 463.62 triệu USD
4.9
Năm 2022
11/11/2022 854.06 triệu USD
6.1
07/10/2022 -
08/07/2022 745.47 triệu USD
6.8
04/05/2022 954.62 triệu USD
6.4
01/04/2022 163.21 triệu USD
5.5
Năm 2021
17/12/2021 1.91 tỷ USD
8.1
03/12/2021 399.01 triệu USD
6.5
03/12/2021 501.88 triệu USD
7.5
19/11/2021 378.81 triệu USD
7
12/11/2021 431.34 triệu USD
6.5
Năm 2020
02/09/2020 45.9 triệu USD
5
Năm 2019
05/07/2019 1.13 tỷ USD
6.8
07/06/2019 252.44 triệu USD
5.3
26/04/2019 2.79 tỷ USD
7.8
08/03/2019 1.13 tỷ USD
6.1
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...