Paramount Animation

Paramount Animation

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 06 Tháng 07, 2011
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
13/09/2024 -
21/06/2024 -
02/02/2024 -
Năm 2023
29/09/2023 192.41 triệu USD
6.7
Năm 2022
04/02/2022 121.83 triệu USD
6.2
Năm 2021
15/12/2021 -
5.5
22/05/2021 4.81 triệu USD
Năm 2020
21/02/2020 308.44 triệu USD
6.4
Năm 2019
15/03/2019 52.8 triệu USD
5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...