Perfect World Pictures

Perfect World Pictures

Quốc gia: Trung Quốc
Thành lập: 01 Tháng 08, 2008
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2022
03/06/2022 996.8 triệu USD
5.7
11/02/2022 49.12 triệu USD
4.5
Năm 2021
24/09/2021 15.79 triệu USD
23/07/2021 89.44 triệu USD
02/07/2021 76.98 triệu USD
05/02/2021 12.19 triệu USD
6.5
Năm 2020
14/02/2020 22.01 triệu USD
6
25/01/2020 245.23 triệu USD
5.5
Năm 2019
06/12/2019 86.46 triệu USD
01/11/2019 43.24 triệu USD
18/01/2019 47.02 triệu USD
6
Năm 2018
07/12/2018 85.29 triệu USD
6.5
12/10/2018 105.7 triệu USD
10/08/2018 93.4 triệu USD
20/07/2018 395.04 triệu USD
6.6
08/06/2018 1.31 tỷ USD
7
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...