STX Films

STX Films

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 10 Tháng 03, 2014
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2023
06/10/2023 2.21 triệu USD
21/04/2023 16.68 triệu USD
5.2
22/01/2023 27.16 triệu USD
3.5
13/01/2023 108.95 triệu USD
Năm 2022
23/11/2022 20.34 triệu USD
Năm 2021
10/12/2021 -
15/09/2021 -
5.5
07/05/2021 3.34 triệu USD
6
Năm 2020
11/12/2020 -
11/09/2020 23.8 triệu USD
7
24/04/2020 -
21/02/2020 50.17 triệu USD
21/02/2020 18.41 triệu USD
3.5
Năm 2019
29/11/2019 33.78 triệu USD
27/11/2019 961.22 nghìn USD
7
Năm 2018
31/08/2018 66.31 triệu USD
08/06/2018 59.95 triệu USD
6.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...