Toho Company

Toho Company

Quốc gia: Nhật Bản
Thành lập: 12 Tháng 08, 1932
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
01/05/2024 -
Năm 2023
15/12/2023 13.2 triệu USD
01/12/2023 34.42 triệu USD
10
21/07/2023 106.19 triệu USD
5.9
21/07/2023 1.21 triệu USD
6.7
26/05/2023 37.25 triệu USD
6.4
31/03/2023 -
10/03/2023 323.3 triệu USD
7.4
06/01/2023 14.9 triệu USD
Năm 2022
30/09/2022 93.29 triệu USD
30/09/2022 31.2 triệu USD
5
22/07/2022 69.36 triệu USD
5.6
27/05/2022 20.34 triệu USD
6.4
15/04/2022 172.98 triệu USD
6
14/01/2022 41 triệu USD
Năm 2021
10/12/2021 65.07 triệu USD
6.7
23/04/2021 4.69 triệu USD
5.4
25/02/2021 60.46 triệu USD
6.8
Năm 2020
30/12/2020 33.34 triệu USD
5.3
18/12/2020 33.16 triệu USD
6
11/12/2020 503 triệu USD
7.5
10/01/2020 -
Năm 2019
06/12/2019 2.83 triệu USD
6
30/08/2019 192.7 triệu USD
7.4
26/07/2019 -
5.5
31/05/2019 432.88 triệu USD
6.3
10/05/2019 433.01 triệu USD
5.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...