Anna Kendrick

Anna Kendrick

Quốc tịch: us
Ngày sinh: 09 Tháng 08, 1985
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
12/01/2024 vai Maddy
Năm 2023
17/11/2023 vai Queen Poppy (L.T)
8.5
Năm 2022
30/12/2022 vai Alice
Năm 2021
22/04/2021 vai Levenson
Năm 2020
17/04/2020 vai Poppy(L.T)
6.8
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...