Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Diễn viên

Anthony Hopkins

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 31 Tháng 12, 1937 (83 tuổi)
Nghề nghiệp: Diễn viên
Phim đã tham gia
Đã phát hành
Đang chiếu
Sắp ra mắt

20 Tháng 12, 2019

Hai Vị Giáo Hoàng (2019)
Hai Vị Giáo Hoàng (2019)
vai Cardinal Ratzinger /Pope Benedict
Kinh phí: -
Doanh thu: 205 nghìn USD

26 Tháng 02, 2021

The Father (2021)
The Father (2021)
vai Anthony
Kinh phí: -
Doanh thu: 1.49 triệu USD

30 Tháng 04, 2021


Không còn nội dung để hiển thị!

Không còn nội dung để hiển thị!