BD Wong

BD Wong

Quốc tịch: us
Ngày sinh: 24 Tháng 10, 1960
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
18/08/2023 vai Buddha (L.T)
7.3
Năm 2022
03/06/2022 vai Dr. Henry Wu
5.7
Năm 2018
21/12/2018 vai -
7.5
08/06/2018 vai Dr. Wu
7
Năm 2015
12/06/2015 vai Dr. Henry Wu
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...