Tìm kiếm
1/ 5 ảnh
Diễn viên

Giovanni Ribisi

Quốc tịch:
Hoa Kì
Ngày sinh:
17 Tháng 12, 1974 (49 tuổi)
Danh sách phim
Phát hành Năm Vai trò Ghi chú
1 2024 20/12 Avatar 3 (2024)
vai
Parker Selfridge
Dự kiến khởi chiếu
2 2022 16/12 Avatar: Dòng Chảy của Nước (2022)
vai
Parker Selfridge
3 2009 18/12 Avatar (2009)
vai
Parker Selfridge
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ