Seth Rogen

Seth Rogen

Quốc tịch: canada
Ngày sinh: 15 Tháng 04, 1982
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
08/03/2024 vai Mantis (L.T)
6.6
Năm 2023
22/09/2023 vai Gabe Plotkin
04/08/2023 vai Bebop (L.T)
7.5
07/04/2023 vai Donkey Kong(L.T)
7.1
10/02/2023 vai Bennie Loewy
7.1
Năm 2022
20/05/2022 vai
Năm 2019
19/07/2019 vai Pumbaa
7.3
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...