Temuera Morrison

Temuera Morrison

Quốc tịch: New Zealand
Ngày sinh: 26 Tháng 12, 1960
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
20/12/2023 vai Tom Curry
7.6
16/06/2023 vai Tom Curry
6.9
Năm 2019
09/08/2019 vai Powell
6
Năm 2018
13/12/2018 vai Tom Curry
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...