Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Cả ngàn bộ phim đang chờ bạn đánh giá chỉ với một tài khoản bảo mật, đơn giản và an toàn!
Cinematone cam kết không khai thác quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng!
Tìm hiểu chính sách sử dụng dữ liệu an toàn của chúng tôi.
A24 Films

A24 Films

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 20 Tháng 08, 2012 (10 năm trước)
A24 được thành lập bởi Daniel Katz, David Fenkel và John Hodges chuyên sản xuất phim và truyền hình cũng như phân phối phim. Katz, Fenkel và Hodges trước đây đều đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh.
A24 hiện phân phối và sản xuất khoảng 18 đến 20 phim mỗi năm, chủ yếu tại thị trường Hoa Kỳ. Các bộ phim này đều thuộc dạng kinh phí thấp và trung bình.

Danh sách phim
Không còn nội dung để hiển thị!
Xem thêm ở các mục
Sắp chiếu hoặc Lưu trữ
Không còn nội dung để hiển thị!
Xem thêm ở các mục
Đang chiếu hoặc Lưu trữ

Danh sách phát hành năm 2022

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2021

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2020

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2019

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2018

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Đang chiếu
Sắp chiếu
Lưu trữ