Tìm kiếm
1/ 5 ảnh
Marvel Studios

Marvel Studios

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 07 Tháng 12, 1992 (31 năm trước)

Phim đang và sắp ra mắt
Phát hành Năm Vai trò Ghi chú
1 2023 16/05 Stan Lee (2023)
Sản xuất
2 10/11 Biệt đội Marvel (2023)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
3 2024 16/02 Madame Web (2024)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
4 03/05 Captain America: New World Order (2024)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
5 26/07 Thunderbolts (2024)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
6 06/09 Blade (2024)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
7 08/11 Quái Nhân 3 (2024)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
8 2025 14/02 Fantastic Four (2025)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
9 02/05 Avengers: The Kang Dynasty (2025)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu
10 2026 01/05 Avengers: Secret Wars (2026)
Sản xuất
Dự kiến khởi chiếu

Danh sách phát hành năm 2023

Danh sách phát hành năm 2022

Danh sách phát hành năm 2021

Danh sách phát hành năm 2020

Danh sách phát hành năm 2019

Danh sách phát hành năm 2018

Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ