Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Cả ngàn bộ phim đang chờ bạn đánh giá chỉ với một tài khoản bảo mật, đơn giản và an toàn!
Cinematone cam kết không khai thác quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng!
Tìm hiểu chính sách sử dụng dữ liệu an toàn của chúng tôi.

Danh sách giải thưởng điện ảnh

Giải thưởng nổi bật năm 2022

Giải thưởng LHP Cannes / Giải Cành Cọ Vàng
Lần Thứ 75 (2022) • 17 Tháng 05, 2022
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 94 (2022) • 27 Tháng 03, 2022
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Anh Quốc / Giải BAFTA
Lần thứ 75 (2022) • 13 Tháng 03, 2022

Giải thưởng nổi bật năm 2021

Giải thưởng LHP Cannes / Giải Cành Cọ Vàng
Lần Thứ 74 (2021) • 06 Tháng 07, 2021
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 93 (2021) • 25 Tháng 04, 2021

Giải thưởng nổi bật năm 2020

Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 92 (2020) • 09 Tháng 02, 2020