Tìm kiếm
Dữ liệu điện ảnh

Giải thưởng điện ảnh quan trọng

Giải thưởng nổi bật năm 2023

Giải thưởng LHP Cannes / Giải Cành Cọ Vàng
Lần Thứ 76 (2023) • 16 Tháng 05, 2023
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 95 (2023) • 12 Tháng 03, 2023
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Anh Quốc / Giải BAFTA
Lần thứ 76 (2023) • 19 Tháng 02, 2023
Giải thưởng Quả Cầu Vàng
Lần thứ 80 • 10 Tháng 01, 2023

Giải thưởng nổi bật năm 2022

Giải thưởng LHP Cannes / Giải Cành Cọ Vàng
Lần Thứ 75 (2022) • 17 Tháng 05, 2022
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 94 (2022) • 27 Tháng 03, 2022
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Anh Quốc / Giải BAFTA
Lần thứ 75 (2022) • 13 Tháng 03, 2022

Giải thưởng nổi bật năm 2021

Giải thưởng LHP Cannes / Giải Cành Cọ Vàng
Lần Thứ 74 (2021) • 06 Tháng 07, 2021
Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 93 (2021) • 25 Tháng 04, 2021

Giải thưởng nổi bật năm 2020

Giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ / Giải Oscar
Lần thứ 92 (2020) • 09 Tháng 02, 2020
Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ