Blue Miracle (2021)

Kỳ Tích Biển Xanh


 • Đạo diễn/ Kịch bản
  Julio Quintana
 • Kịch bản
  Chris Dowling


 • Xếp hạng:
  C13
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Hình ảnh


 • Blue Miracle (2021)
 • Blue Miracle (2021)
 • Blue Miracle (2021)
 • Blue Miracle (2021)
Đóng

Diễn viên


  • Wade
  • Bruce McGill
   Wayne Bisbee
  • Raymond Cruz
   Hector
  • Dana Wheeler Nicholson
   Tricia Bisbee
  • Fernanda Urrejola
   Becca
  • Jimmy Gonzales
   Omar
  • Anthony Gonzalez
   Geco
  • Nathan Arenas
   Hollywood
  • Chris Doubek
   Gary
  • Miguel Angel Garcia
   Moco
  • Isaac Arellanes
   Wiki
  • Tom Clark
  • Silverio Palacios
   Chato
  • Frank Gallegos
  • Steve Gutierrez

Sản xuất


  • Third Coast Content
   Sản xuất
  • Endeavor Content
   Sản xuất
  • Mucho Mas Media
   Sản xuất
  • Provident Films
   Sản xuất
  • Reserve Entertainment
   Sản xuất
  • Phát hành

PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI