Em và Trịnh (2021)


 • Đạo diễn
  Phan Gia Nhật Linh


 • Xếp hạng:
  CXH
 • Kinh phí (ước tính):
  2.18 triệu USD
  (50.22 tỷ VND)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Diễn viên


  Sản xuất


  Dòng thời gian

  Tóm tắt các mốc sự kiện chính

  • 2021-04-01

   Dự kiến phát hành (đã hoãn lại)

  PHIM LIÊN QUAN  THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI