Tìm kiếm
Danh sách diễn viên và đội ngũ sản xuất của

Women Talking (2022)

Đạo diễn & Kịch bản
Sarah Polley
Đạo diễn/ Kịch bản
Miriam Toews
Tác giả
Danh sách diễn viên
Judith Ivey
Agata
Emily Mitchell
Miep Friesen
Kate Hallett
Autje
Liv McNeil
Neitje
Sheila McCarthy
Greta
Michelle McLeod
Mejal
Kira Guloien
Anna
Shayla Brown
Helena
Vivien Endicott Douglas
Clara
August Winter
Melvin
Lochlan Ray Miller
Julius Loewen
Nathaniel McParland
Aaron
Will Bowes
Eli Ham
Klaus Loewen
Emily Drake
Marcus Craig
Cornelius
Caroline Gillis
Stephen Leupolt
Shannon Widdis
Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ