TSG Entertainment

TSG Entertainment

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 28 Tháng 09, 2023
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2025
19/12/2025 -
Năm 2023
08/12/2023 -
15/09/2023 71.56 triệu USD
6.8
Năm 2022
16/12/2022 2.31 tỷ USD
8.2
04/02/2022 28.92 triệu USD
5.5
Năm 2021
28/05/2021 222.12 triệu USD
6
Năm 2020
10/01/2020 27.63 triệu USD
6
Năm 2019
24/10/2019 43.84 triệu USD
7
07/06/2019 252.44 triệu USD
5.3
14/02/2019 404.34 triệu USD
6.5
Năm 2018
02/11/2018 12 triệu USD
19/10/2018 31.88 triệu USD
5.5
14/09/2018 160.54 triệu USD
5.5
25/05/2018 785 triệu USD
6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...