Warner Bros.

Warner Bros.

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 04 Tháng 04, 1923
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2025
03/10/2025 -
11/07/2025 -
04/04/2025 -
31/01/2025 -
Năm 2024
04/10/2024 -
06/09/2024 -
19/07/2024 -
28/06/2024 -
28/06/2024 -
14/06/2024 22.98 triệu USD
6
23/05/2024 160.34 triệu USD
7.3
29/03/2024 565.02 triệu USD
8.3
01/03/2024 710.47 triệu USD
8.4
01/03/2024 92.48 triệu USD
26/01/2024 65.99 triệu USD
Năm 2023
20/12/2023 434.25 triệu USD
7.6
08/12/2023 631.21 triệu USD
7
08/09/2023 268.06 triệu USD
5.4
18/08/2023 128.69 triệu USD
6.9
04/08/2023 23.68 triệu USD
6.3
21/07/2023 1.44 tỷ USD
16/06/2023 268.16 triệu USD
6.9
21/04/2023 145.98 triệu USD
6.8
14/04/2023 88.38 triệu USD
6.3
12/04/2023 -
7.7
17/03/2023 132.23 triệu USD
6.2
14/02/2023 56.29 triệu USD
6
22/01/2023 49.56 triệu USD
5.5
Năm 2022
04/11/2022 -
6.8
21/10/2022 391.07 triệu USD
5.3
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...