Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

Quốc tịch: us
Ngày sinh: 22 Tháng 11, 1958
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
09/08/2024 vai Tannis
Năm 2023
28/07/2023 vai Quý bà Leota
5
Năm 2022
14/10/2022 vai Laurie Strode
5.3
24/06/2022 vai Deirdre Beaubeirdre
7.7
Năm 2021
15/10/2021 vai Laurie Strode
4
Năm 2019
29/11/2019 vai Linda Drysdale
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...