Karen Gillan

Karen Gillan

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 28 Tháng 11, 1987
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
07/06/2024 vai Louise
21/03/2024 vai Laura Baines
Năm 2023
05/05/2023 vai Nebula
5.7
Năm 2022
08/07/2022 vai Nebula
6.8
15/04/2022 vai Sarah
01/04/2022 vai Carol Cobb
Năm 2021
14/07/2021 vai Sam
5.4
Năm 2020
21/02/2020 vai Mercedes
5.3
Năm 2019
25/12/2019 vai Edith Brown
6.8
13/12/2019 vai
6.4
26/04/2019 vai Nebula
7.8
Năm 2018
25/04/2018 vai Nebula
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...