Tom Holland

Tom Holland

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 01 Tháng 06, 1996
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2022
25/12/2022
9
25/02/2022
5.6
18/02/2022 vai Nathan Drake
5.2
Năm 2021
17/12/2021 vai Peter Parker /Spider-Man
8.1
19/03/2021 vai Todd Hewitt
5.3
26/02/2021 vai Cherry
6
Năm 2020
16/09/2020 vai Arvin Russell
6.5
06/03/2020 vai Ian Lightfoot
7
25/01/2020 vai Jip(L.T)
5.5
Năm 2019
25/12/2019 vai Walter Beckett
6.8
26/07/2019 vai Samuel Insull
7
05/07/2019 vai Peter Parker / Spider-Man
6.8
26/04/2019 vai Peter Parker /Spider-Man
7.8
Năm 2018
21/12/2018
7.5
02/11/2018
6
25/04/2018 vai Peter Parker /Spider-Man
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...