Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Xưởng sản xuất phim

Walt Disney Pictures

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 16 Tháng 10, 1923 (97 năm)
Sắp ra mắt
Duyệt theo năm

05 Tháng 11, 2021

24 Tháng 11, 2021

Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ (2021)
Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ (2021)
Sản xuất/ Phát hành
Kinh phí: 50 triệu USD
Doanh thu: -

18 Tháng 02, 2022

11 Tháng 03, 2022

Gấu Đỏ Biến Hình (2022)
Gấu Đỏ Biến Hình (2022)
Sản xuất/ Phát hành
Kinh phí: -
Doanh thu: -

25 Tháng 03, 2022

08 Tháng 07, 2022

11 Tháng 11, 2022

Danh sách phát hành năm 2021

Danh sách phát hành năm 2020

Danh sách phát hành năm 2019

Danh sách phát hành năm 2018