Diễn viên
Tuk Tuk(L.T)
Namaari(L.T)
Sisu(L.T)
Ross Butler
Leader of the Spine(L.T)
Chief Benja(L.T)
Virana(L.T)
Tong(L.T)
Patti Harrison
Leader of the Tail(L.T)
Lucille Soong
Leader of the Talon(L.T)
Jona Xiao
Young Namaari(L.T)
Izaac Wang
Boun(L.T)
Thalia Tran
Little Noi(L.T)
Ben Hisoler
Additional Voices(L.T)
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...