Gemma Chan

Gemma Chan

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 09 Tháng 11, 1982
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
29/09/2023 vai Maya
7.6
Năm 2022
07/10/2022 vai Shelley
5.3
Năm 2021
03/12/2021 vai Sersi
6.5
05/03/2021 vai Namaari(L.T)
6.5
Năm 2019
08/03/2019 vai Minn-Erva
6.1
18/01/2019 vai Bess of Hardwick
6
Năm 2018
14/09/2018 vai Astrid Young Teo
7
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...