HK Film

HK Film

Quốc gia: Việt Nam
Thành lập: 23 Tháng 07, 2024
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2025
30/04/2025 -
Năm 2024
31/10/2024 -
07/06/2024 152.46 nghìn USD
7
10/02/2024 21.65 triệu USD
6.9
Năm 2023
20/10/2023 5.78 triệu USD
6.7
28/07/2023 75.92 nghìn USD
4.7
Năm 2022
23/12/2022 501.29 nghìn USD
3.8
07/10/2022 10.51 nghìn USD
3
04/03/2022 140.07 nghìn USD
6
01/02/2022 2.85 triệu USD
5
Năm 2021
12/03/2021 17.48 triệu USD
4.6
01/01/2021 56.57 nghìn USD
3.5
Năm 2020
23/10/2020 6.69 triệu USD
7.9
25/09/2020 2.52 triệu USD
7.4
10/07/2020 324.65 nghìn USD
4.8
Năm 2019
20/12/2019 3.07 triệu USD
5.7
29/11/2019 1.95 triệu USD
6
30/08/2019 1.03 triệu USD
6
10/05/2019 442.96 nghìn USD
6.5
22/02/2019 8.67 triệu USD
7.3
05/02/2019 2.96 triệu USD
5.5
Năm 2018
17/08/2018 219.06 nghìn USD
7
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...