Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Diễn viên

Hugh Jackman

Quốc tịch: Australia
Ngày sinh: 12 Tháng 10, 1968 (52 tuổi)
Nghề nghiệp: Diễn viên
Danh sách phim điện ảnh
Đã phát hành
Đang chiếu
Sắp ra mắt

12 Tháng 04, 2019

Missing Link (2019)
8
Missing Link (2019)
vai Sir Lionel Frost
Kinh phí: 100 triệu USD
Doanh thu: 26.25 triệu USD

20 Tháng 08, 2021

Hồi Sinh Ký Ức (2021)
6.5
Hồi Sinh Ký Ức (2021)
vai Nick Bannister
Kinh phí: 68 triệu USD
Doanh thu: 7.29 triệu USD

Không có thông tin phim đang chiếu của Hugh Jackman. Bạn có thể xem thêm trong danh sách phim đã hoặc sắp phát hành!

Không có thông tin phim sắp ra mắt của Hugh Jackman. Bạn có thể xem thêm trong danh sách phim đã phát hành!