Jared Leto

Jared Leto

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 26 Tháng 12, 1971
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2025
10/10/2025 vai Ares
Năm 2023
28/07/2023 vai The Hat-Box Ghost
5
Năm 2022
01/04/2022 vai Michael Morbius
5.5
18/02/2022 vai Paolo Gucci
6.5
Năm 2021
18/03/2021 vai Joker
7.2
29/01/2021 vai
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...