Liam Neeson

Liam Neeson

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 07 Tháng 06, 1952
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
29/03/2024 vai
Năm 2023
28/09/2023 vai Finbar Murphy
15/09/2023 vai Matt Truner
5
15/02/2023 vai Philip Marlowe
6
Năm 2022
29/04/2022 vai Alex Lewis
11/03/2022 vai Travis Block
3.5
Năm 2021
22/01/2021 vai Jim
4
Năm 2020
09/10/2020 vai Tom
4.5
Năm 2019
14/06/2019 vai Đặc vụ High T
6.5
Năm 2005
19/08/2005 vai Ducard
7.3
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...