Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Quốc tịch: Canada
Ngày sinh: 23 Tháng 10, 1976
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
26/07/2024 Kịch bản
vai Wade Wilson / Deadpool
17/05/2024 vai
5.5
Năm 2022
18/11/2022 vai Clint Briggs
11/03/2022 vai Adam
5.3
Năm 2021
26/11/2021 vai Michael Bryce
4.5
12/11/2021 vai Nolan Booth
5.5
13/08/2021 vai Guy
6
Năm 2020
25/11/2020 vai Guy(L.T)
6.5
Năm 2019
10/05/2019 vai Pikachu (L.T)
5.5
Năm 2018
25/05/2018 Kịch bản
vai Wade Wilson /Deadpool
6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...