Mank (2020)


 • Đạo diễn
  David Fincher
 • Kịch bản
  Jack Fincher


 • Xếp hạng:
  C16
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Hình ảnh


 • Mank (2020)
Đóng

Diễn viên


  • Herman Mankiewicz
  • Marion Davies
  • Rita Alexander
  • Tom Pelphrey
   Joe Mankiewicz
  • Arliss Howard
   Louis B. Mayer
  • Tuppence Middleton
   Sara Mankiewicz
  • Monika Gossmann
   Fraulein Freda
  • Joseph Cross
   Charles Lederer
  • Sam Troughton
   John Houseman
  • Toby Leonard Moore
   David O. Selznick
  • Tom Burke
   Orson Welles
  • Charles Dance
   William Randolph Hearst
  • Ferdinand Kingsley
   Irving Thalberg
  • Jamie McShane
   Shelly Metcalf
  • Jack Romano
   Sid Perelman

Sản xuất


PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI