Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Diễn viên

Gary Oldman

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 21 Tháng 03, 1958 (63 tuổi)
Nghề nghiệp: Diễn viên
Phim đã tham gia
Đã phát hành
Đang chiếu
Sắp ra mắt

02 Tháng 11, 2018

Mật vụ giải cứu (2018)
Mật vụ giải cứu (2018)
vai Donnegan
Kinh phí: 40 triệu USD
Doanh thu: 31.67 triệu USD

04 Tháng 12, 2020

Mank (2020)
Mank (2020)
vai Herman Mankiewicz
Kinh phí: -
Doanh thu: -

26 Tháng 02, 2021

Crisis (2021)
Crisis (2021)
vai Dr. Tyrone Brower
Kinh phí: -
Doanh thu: -

14 Tháng 05, 2021


Không còn nội dung để hiển thị!

Không còn nội dung để hiển thị!