The Trial of the Chicago 7 (2020)

Phiên Tòa Chicago 7


 • Đạo diễn/ Kịch bản
  Aaron Sorkin


 • Xếp hạng:
  C18
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Hình ảnh


 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
 • The Trial of the Chicago 7 (2020)
Đóng

Diễn viên


  • Tom Hayden
  • Alex Sharp
   Rennie Davis
  • Sacha Baron Cohen
   Abbie Hoffman
  • Jeremy Strong
   Jerry Rubin
  • John Carroll Lynch
   David Dellinger
  • Yahya Abdul Mateen II
   Bobby Seale
  • Mark Rylance
   William Kunstler
  • Joseph Gordon Levitt
   Richard Schultz
  • Ben Shenkman
   Leonard Weinglass
  • J C MacKenzie
   Thomas Foran
  • Frank Langella
   Judge Julius Hoffman
  • Danny Flaherty
   John Froines
  • Noah Robbins
   Lee Weiner
  • John Doman
   John Mitchell
  • Ramsey Clark

Sản xuất


PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI