Tìm kiếm
Danh sách diễn viên và đội ngũ sản xuất của

Avatar: Dòng Chảy của Nước (2022)

Đạo diễn & Kịch bản
James Cameron
Đạo diễn/ Kịch bản
Josh Friedman
Kịch bản
Danh sách diễn viên
Giovanni Ribisi
Parker Selfridge
Jemaine Clement
Dr. Ian Garvin
Stephen Lang
Miles Quaritch
Britain Dalton
Lo'ak
Chloe Coleman
Lo'ak (trẻ)
Edie Falco
Tướng quân Ardmore
Joel David Moore
Norm Spellman
CCH Pounder
Mo'at
Matt Gerald
Bailey Bass
Tsireya
Jamie Flatters
Neteyam
Jack Champion
Miles 'Spider' Socorro
Keston John
Va'ru
Filip Geljo
Aonung Bộ tộc Metkayina
Jeremy Irwin
Neteyam (trẻ)
Brendan Cowell
Scoresby
Trinity Jo Li Bliss
Tuktirey
CJ Jones
Scarlett Fernandez
Duane Evans Jr
Rotxo
Johnny Alexander
Jake McLean
Amanda
Ben Antoine
Christopher Troy
Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ