NEON

NEON

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 13 Tháng 01, 2017
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
08/08/2024 -
12/07/2024 -
13/06/2024 -
17/05/2024 3.74 triệu USD
19/04/2024 19.66 triệu USD
5.5
19/04/2024 -
11/01/2024 -
Năm 2023
22/12/2023 14.93 triệu USD
10
08/12/2023 1.37 triệu USD
06/12/2023 5.59 triệu USD
10
10/11/2023 16.36 triệu USD
7
20/10/2023 5.29 triệu USD
5
06/10/2023 755.04 nghìn USD
25/05/2023 552.3 nghìn USD
8
07/04/2023 832.07 nghìn USD
31/03/2023 548.56 nghìn USD
27/03/2023 5.04 triệu USD
6
Năm 2022
23/12/2022 15.37 triệu USD
6.5
23/11/2022 998.31 nghìn USD
15/09/2022 12.24 triệu USD
03/06/2022 2.43 triệu USD
Năm 2021
26/12/2021 352.94 nghìn USD
05/11/2021 13.1 triệu USD
7
31/10/2021 5.15 triệu USD
7
17/06/2021 476.89 nghìn USD
8
Năm 2020
12/11/2020 -
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...