Andy Muschietti

Andy Muschietti

Quốc tịch: Argentina
Ngày sinh: 26 Tháng 08, 1973
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
04/04/2024 vai
Năm 2023
16/06/2023 Đạo diễn
6.9
Năm 2019
06/09/2019 Đạo diễn
6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...