Anya Taylor Joy

Anya Taylor Joy

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 16 Tháng 04, 1996
Giải thưởng quan trọng
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
23/05/2024 vai Furiosa
7.3
Năm 2023
07/04/2023 vai Công chúa Peach(L.T)
7.1
Năm 2022
18/11/2022 vai Margot
6.9
07/10/2022 vai
4.4
22/04/2022 vai Olga
3.5
Năm 2021
29/10/2021 vai Sandy
5.3
29/04/2021 vai Jen
Năm 2020
02/09/2020 vai Illyana Rasputin /Magik
5
14/02/2020 vai Emma Woodhouse
6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...