Dave Bautista

Dave Bautista

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 18 Tháng 01, 1969
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
01/03/2024 vai Rabban Harkonnen
8.4
Năm 2023
05/05/2023 vai Drax
5.7
03/02/2023 vai Leonard
5
Năm 2022
23/12/2022 vai Duke Cody
7.2
08/07/2022 vai Drax
6.8
Năm 2021
10/12/2021 vai Glossu 'Beast' Rabban
7
21/05/2021 vai Scott Ward
6.3
Năm 2019
26/04/2019 vai Drax
7.8
Năm 2018
07/09/2018 vai Knox
4
29/06/2018 vai Trent Derosa
25/04/2018 vai Drax
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...