Tom Hanks

Tom Hanks

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 09 Tháng 07, 1956
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
15/03/2024 vai (L.T)
Năm 2023
16/06/2023 vai
13/01/2023 vai Otto
Năm 2022
08/09/2022 vai Geppetto
6
24/06/2022 vai Tom Parker
6.1
Năm 2021
05/11/2021 vai Finch
05/02/2021 vai efferson Kyle Kidd
6.5
Năm 2020
23/10/2020 vai Tom Hanks
10/07/2020 Kịch bản
vai Ernest Krause
9
Năm 2019
22/11/2019 vai Fred Rogers
7
21/06/2019 vai Woody
8
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...