Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Người mẫu, Diễn viên

Vanessa Kirby

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 18 Tháng 04, 1988 (33 tuổi)
Nghề nghiệp: Người mẫu, Diễn viên
Phim đã tham gia
Đã phát hành
Đang chiếu
Sắp ra mắt

27 Tháng 07, 2018

Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp Đổ (2018)
Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp Đổ (2018)
vai The White Widow
Kinh phí: 178 triệu USD
Doanh thu: 787.46 triệu USD

02 Tháng 08, 2019

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)
vai Hattie
Kinh phí: 200 triệu USD
Doanh thu: 758 triệu USD

07 Tháng 02, 2020

Mr. Jones (2019)
Mr. Jones (2019)
vai Ada Brooks
Kinh phí: -
Doanh thu: -

07 Tháng 01, 2021


Không còn nội dung để hiển thị!

Không còn nội dung để hiển thị!